Nexum Accounting | Accountancy en boekhouding in Geel, Westerlo, Herentals

Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Nexum Accounting BV

+32 489 41 35 61
Lyndsey@nexumaccounting.be

Tongerlodorp 34
2260 Westerlo

Voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op Lyndsey@nexumaccounting.be Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).